Forward Business Parks heeft op 13 maart 2020 de aandelen in TeleVerde B.V. verkocht in een overeenkomst tussen meerdere verkopers, waarbij in totaal ca. 85 ha. te Badhoevedorp Zuid is verkocht aan een joint venture tussen Schiphol Real Estate B.V. en VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. Daarmee zijn ook de belangen in de claim overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Hieronder vindt u een korte toelichting over de rechtszaak die is gevoerd tegen gemeente Haarlemmermeer:

Op 3 oktober 2018 heeft de Rechtbank geoordeeld dat Gemeente Haarlemmermeer schadeplichtig is wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken in 1989 met (rechtsvoorgangers van) Televerde.

Forward Business Parks nam deel in Televerde B.V., welke vennootschap voor 80% onverdeeld eigenaar is van 25 ha grond gelegen in de noordoostelijke hoek van de driehoek A4 – A5 – A9, de Badhoevedorp Zuid locatie.

Televerde voert een rechtszaak tegen gemeente Haarlemmermeer, omdat de gemeente het bestemmingsplan voor de Televerde grond had moeten wijzigen na de vaststelling in 2012 van het tracé voor de omlegging van de A9. Dit was de laatste voorwaarde waaraan moest worden voldaan voordat de gemeente een bestemmingswijziging zou maken, volgens overeenkomsten tussen partijen uit 1987 en volgend. De gemeente heeft dit niet gedaan.

De claim draait om de vraag of gemeente Haarlemmermeer in 1989 een toezegging heeft gedaan aan (rechtsvoorgangers van) Televerde. De gemeente vindt van niet. Televerde vindt van wel. De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de gemeente inderdaad een toezegging heeft gedaan en daardoor schadeplichtig is. Voor de rechters is door Televerde een film (zie hieronder) gemaakt ter verduidelijking van de zaak en in de rechtszaal bij de comparitie van partijen vertoond, om de chronologie en de structurele tegenwerking goed in beeld te brengen.

Het vonnis van 3 oktober 2018 kunt u hier lezen.

Op 30 januari 2020 heeft de eerste zitting in de schadestaatprocedure plaatsgevonden. Onderstaande video werd daar vertoond ter verduidelijking van de zaak.