Locaties Park Schiphol Rijk

In de buurt van een van Europa’s belangrijkste luchthavens bevindt zich Park Schiphol Rijk, een schoon, groen, veilig en uiterst representatief kantorenpark met drie hotels en een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang, waar diverse nationale en internationale bedrijven zijn gevestigd. De meeste parkeerplaatsen zijn verdiept aangebracht zodat de auto’s zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken.

Park Schiphol Rijk is uitstekend bereikbaar vanuit heel Nederland en internationaal via de luchthaven. Naast het uitgeefbaar oppervlak van 27 ha voor kantoorpanden is veel aandacht besteed aan de groene inrichting van het gebied.

Plot 3000 Oost

ONTWIKKELING KANTOREN MET PARKEREN
Op Plot 3000 West is onder meer het hoofdkantoor van Liberty Global Europe gevestigd. Liberty Global is de grootste gebruiker van Park Schiphol Rijk. Plot 3000 Oost ligt naast Liberty Global. Het betreft 11.416 m2 waarop kantoren kunnen worden ontwikkeld van 15.000 m2 BVO en 200 parkeerplaatsen. Momenteel worden op dit terrein tijdelijk parkeerplaatsen verhuurd aan Liberty Global. Forward Business Parks heeft het volle eigendom van het perceel.

Plot 6000 / Plot 7000

ONTWIKKELING KANTOREN MET PARKEREN
Dit betreft een perceel van in totaal 19.979 m2 waarvan ongeveer 8.000 m2 wegen en groen. Het perceel ligt pal naast de N201 op een prachtige zichtlocatie. Hier kan 11.000 m2 BVO kantoorruimte worden ontwikkeld met 150 parkeerplaatsen. Forward Business Parks heeft het volle eigendom.