web design templates

Locaties Kruisweg - Beechavenue

Roos 1 en Roos 2

TE KOOP

Het betreft hier percelen van in totaal 6.581 m2 gelegen op de hoek van Kruisweg – Beechavenue te Rozenburg, gemeente Haarlemmermeer. Bestemming is erf-tuin met wijzigingsbevoegdheid. Gronden zijn economische eigendom van Forward Business Parks.

Oude Spoorbaan

TE KOOP

Dit perceel ligt naast Beechavenue en beslaat 16.180 m2 en is eigendom van Forward Business Parks. Dit geldt ook voor perceelnummer AK 2699 dat gedeeltelijk eigendom is van Forward Business Parks.